Operator żurawi samojezdnych kat. II Ż

| Operator żurawi samojezdnych kat. II Ż |

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych – prawo jazdy kat. C

Program szkolenia:

– Budowa żurawi samojezdnych

– Urządzenia zabezpieczające w żurawiu

– Wyposażenie elektryczne

– Obsługa żurawi samojezdnych

– Praca w specyficznych warunkach

– Zawiesia i sprzęt przeładunkowy

– Dozór techniczny nad urządzeniami

– BHP i pierwsza pomoc

– Zajęcia Praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 26 godz.

Ilość godzin praktycznych: 32 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia
kwalifikacje do obsługi żurawi samojezdnych.

Obsługa pilarek mechanicznych

| Szkolenie z obsługi pilarek mechanicznych |

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Program szkolenia:

– Budowa pilarek

– Obsługa i konserwacja

– Przepisy BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.

Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Uprawnienia:

Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi pilarek mechanicznych

Obsługa kos spalinowych

| Obsługa kos spalinowych |

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Program szkolenia

– Budowa kos spalinowych

– Obsługa i konserwacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.

Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Uprawnienia:

Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi kos spalinowych

Szkolenie dla pracowników na stanowisku hakowego

| Szkolenie dla pracowników na stanowisku hakowego |

Warunki stawiane kandydatom:

– Ukończone 18 lat

– Orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Obowiązki hakowego

– Przepisy eksploatacyjne

– Podstawowe elementy mechanizmu podnoszenia

– BHP

– Sygnały porozumiewawcze

– Instrukcje eksploatacyjno – ruchowe

– Ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.

Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Uprawnienia:

Zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia dla hakowych

Obsługa suwnic

| Obsługa suwnic |

Kategorie uprawnień:

Kategoria II S

– Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kat. IIW

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Kategoria I S

– Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kat I W i suwnice według kat IIS

Ilość godzin teoretycznych: 34 godz.

Ilość godzin praktycznych: 16 godz.

Program szkolenia:

– Ogólne wiadomości o dźwignicach

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Maszynoznawstwo specjalistyczne

– Eksploatacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi suwnic w kat II S lub kat I S

Obsługa podestów ruchomych

| Obsługa podestów ruchomych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Budowa części mechanicznej i elektrycznej

– Aparaty i urządzenia zabezpieczające

– Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej

– Obsługa i konserwacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych

Obsługa dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych

| Obsługa dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( bądź gimnazjum )

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Budowa dźwigów

– Obowiązki i zadania dźwigowego

– Awarie i wypadki

– BHP i pierwsza pomoc

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia
kwalifikacje do obsługi dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych

Kurs dla operatorów żurawi przeładunkowych ( HDS )

| Kurs dla operatorów żurawi przeładunkowych (HDS) |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Ogólne wiadomości o dźwignicach

– Budowa i działanie żurawia przeładunkowego

– Zagrożenia przy żurawiu

– Obsługa zawiesi

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych

Kurs dla operatorów żurawi wieżowych i szynowych

| Kurs dla operatorów żurawi wieżowych i szynowych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

– pozytywny wynik badań psychotechnicznych

Program szkolenia:

– Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegających dozorowi

– Rodzaje UTB

– Udźwig i grupa natężenia pracy

– Pojęcia stateczności urządzenia

– Współpraca z hakowym

– Budowa żurawi

– Mechanizmy i ich budowa

– Wyposażenie elektryczne

– Zawiesie

– Praca w specyficznych warunkach

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi kat. IŻ
.

Obsługa burt samowyładowczych

| Obsługa burt samowyładowczych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy.

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Działanie burt samowyładowczych

– Eksploatacja burt samowyładowczych

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.

Ilość godzin praktycznych: 2 godz.

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją

Zaświadczenia:

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia