29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa podestów ruchomych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Budowa części mechanicznej i elektrycznej

– Aparaty i urządzenia zabezpieczające

– Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej

– Obsługa i konserwacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych