29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Szkolenie dla pracowników na stanowisku hakowego |

Warunki stawiane kandydatom:

– Ukończone 18 lat

– Orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Obowiązki hakowego

– Przepisy eksploatacyjne

– Podstawowe elementy mechanizmu podnoszenia

– BHP

– Sygnały porozumiewawcze

– Instrukcje eksploatacyjno – ruchowe

– Ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.

Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Uprawnienia:

Zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia dla hakowych