29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Operator żurawi samojezdnych kat. II Ż |

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych – prawo jazdy kat. C

Program szkolenia:

– Budowa żurawi samojezdnych

– Urządzenia zabezpieczające w żurawiu

– Wyposażenie elektryczne

– Obsługa żurawi samojezdnych

– Praca w specyficznych warunkach

– Zawiesia i sprzęt przeładunkowy

– Dozór techniczny nad urządzeniami

– BHP i pierwsza pomoc

– Zajęcia Praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 26 godz.

Ilość godzin praktycznych: 32 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia
kwalifikacje do obsługi żurawi samojezdnych.