29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa suwnic |

Kategorie uprawnień:

Kategoria II S

– Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kat. IIW

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Kategoria I S

– Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kat I W i suwnice według kat IIS

Ilość godzin teoretycznych: 34 godz.

Ilość godzin praktycznych: 16 godz.

Program szkolenia:

– Ogólne wiadomości o dźwignicach

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Maszynoznawstwo specjalistyczne

– Eksploatacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi suwnic w kat II S lub kat I S