Strona Klastra Lasowiackiego

Chcemy, by serce lasowiackie stało się rozpoznawalne w całej Polsce i oznaczało: wysoką jakość, naturalne produkty, szacunek dla historii, zgodnie z kanonem etycznym i stylem laso life, czyli życiem w zgodzie z naturą, dbałością o region i dziedzictwo kulturowe, postawą otwartą na współpracę i rozwój.

Mieliśmy ogromną frajdę przygotowując stronę internetową Klastra Lasowiackiego.

Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.
Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk.

Klaster Lasowiacki powstał w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021.

  • Podziel się