29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Kurs dla operatorów żurawi przeładunkowych (HDS) |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Ogólne wiadomości o dźwignicach

– Budowa i działanie żurawia przeładunkowego

– Zagrożenia przy żurawiu

– Obsługa zawiesi

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych