29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Kurs dla operatorów żurawi wieżowych i szynowych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

– pozytywny wynik badań psychotechnicznych

Program szkolenia:

– Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegających dozorowi

– Rodzaje UTB

– Udźwig i grupa natężenia pracy

– Pojęcia stateczności urządzenia

– Współpraca z hakowym

– Budowa żurawi

– Mechanizmy i ich budowa

– Wyposażenie elektryczne

– Zawiesie

– Praca w specyficznych warunkach

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi kat. IŻ
.