29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– orzeczenie lekarza medycyny pracy

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( bądź gimnazjum )

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Budowa dźwigów

– Obowiązki i zadania dźwigowego

– Awarie i wypadki

– BHP i pierwsza pomoc

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia
kwalifikacje do obsługi dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych