29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa kos spalinowych |

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Program szkolenia

– Budowa kos spalinowych

– Obsługa i konserwacja

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.

Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Uprawnienia:

Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi kos spalinowych