29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa burt samowyładowczych |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy.

Program szkolenia:

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Działanie burt samowyładowczych

– Eksploatacja burt samowyładowczych

– BHP

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.

Ilość godzin praktycznych: 2 godz.

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją

Zaświadczenia:

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia