29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych kat IWJO |

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 18 lat

– Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony
stosownym zaświadczeniem lekarskim

Program szkolenia:

– Typy stosowanych wózków jezdniowych

– Budowa wózków jezdniowych

– Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy

– Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa

– BHP

– Wiadomości o dozorze technicznym

– Bezpieczna wymiana butli gazowych

– Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 28 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją

Zaświadczenia:

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjną wydane przez UDT.