29 lutego, 2024 Marcin Kurnik

| Nowoczesny magazynier |

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenia dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługi komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych WF Mag I Symfonia, a także praktyczne zaznajomienie się z funkcjonowaniem przykładowego magazynu.

Wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 50 godz.

Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia:

Zaświadczenie ukończenia kursu ”Nowoczesny magazynier”

Warunki ukończenia szkolenia:

– uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminów końcowych